Medlemsbevis/Medlemskort
Medlemsbevis skriver man sj�lv ut fr�n SBK�s hemsida www.sbk.nu

E-post adresser
Vi �nskar att alla medlemmar skickar sin e-post adress till klubben. S� att klubben kan informera om aktiviteter och viktiga h�ndelser.
Skicka din e-post adress till gtbk@live.se

 

UPPDATERAT
 

- P� G�NG! -�rsm�te 10/2
Plats: Juristgatan 2 i Gnesta.
Tid: kl 14:00
Skicka din anm�lan senast den 4/2 till gtbk@live.se
�rsm�teshandlingar hittar du under - Aktuellt -


Allm�n mentalkunskapskv�ll 13/2
Plats: Eskilstuna BK.
Tid: kl 18:30-21:30
Kostnad: 100 kr/person.
Vill du veta mer och anm�la ditt intresse, g�r det senast den 5/2 till leodals@hotmail.se


MH - B samt A figurant utbildning 23/2
Plats: Eskilstuna BK.
Tid: kl 9:00-17:00
Kostnad: 250 kr/person, GTBK st�r f�r utbildningen om du ing�r i GTBKs MH grupp och st�ller upp ett visst antal g�nger p� klubbens egna MH:n.
Vill du veta mer och anm�la ditt intresse, g�r det senast den 14/2 till leodals@hotmail.se  
OBS! Mentalitetsboken �r ett m�ste f�r dessa utbildningar.


Valpkurs start 3/3
Plats: Gnesta Trosa BK klubbstugan
Tid: kl 12:00
Kostnad: 850 kr
Anm�lan g�r till:
gtbk.kurs.anm@gmail.com
L�s mer under - Kurser -


Inomhustr�ning start den 6/10
Tid: kl 18:00-20:00
L�s mer under - Aktuellt - eller - T�vling -Utlottning
Alla medlemmar i GTBK kan vara med p� utlottning av fina priser!
Vad ska du g�ra?
Maila ditt namn och medlemmsnummer eller adress till klubbens e-post gtbk@live.se (det g�r inget om fler i samma familj har samma mailadress).
Skriv "Utlottning" i �mnesraden.
T�vlingen p�g�r till sista januari 2013.
Prisutdelning sker p� �rsm�tet i februari.
L�s mer under - Aktuellt -

 


Hundtugget - klubbtidningen
Manusstopp nr 1 �r den 24/2-13
Redaktionen ser fram emot massor av text och bilder p� det som har h�nt och det som ska h�nda. Alla medlemmar �r v�lkomna att skicka in material.
 

Material skickas till: tugget@blasipp.com
 


Material till hemsidan
Har du n�gon/n�gra fina bilder p� din hund, n�r ni tr�nar, t�vlar, vardagliga bilder osv.
 

Bilderna skickas till: leodals@hotmail.se